บริการอบรม Mini CNC บริการสอนสร้างเครื่อง CNC

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณน้อยและต้องการมีเครื่อง Mini CNC ไว้ใช้สร้างอาชีพหรือใช้งานส่วนตัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ส่วนประกอบที่สำคัญ, โครงสร้าง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดบอร์ดควบคุม, โปรแกรม และการใช้เครื่องมือใน SHOP ของเรา เพื่อสร้าง CNC ตามจุดประสงค์และงบประมาณที่กำหนด

 

 • การฝึกใช้งานเครื่อง: ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้เครื่องเพื่อตัดชิ้นส่วน และการแก้ปัญหาขณะทำงาน ซึ่งสามารถนำวิธีการและแนวทางแก้ปัญหาไปใช้กับเครื่อง CNC ของตนเองได้
 • รูปแบบการเรียน: เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐาน ความถนัด และเวลาที่ไม่เหมือนกัน เราจึงจัดการเรียนเป็นรายบุคคล ไม่ใช่การสอนวันเดียวหรือการนับชั่วโมงเรียน แต่จะดูจากผลงานของผู้เรียนว่าต้องสามารถสร้างเครื่อง ใช้งานได้ และแก้ปัญหาได้

การเรียนรู้ที่ครอบคลุม:

 • ตั้งแต่พื้นฐานงานช่างไปจนถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคงานช่าง
 • การทำงานจริงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 • ผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกันจะได้รับการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม ไม่ว่าจะมาจากสายเครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์

ความยืดหยุ่นในการเรียน:

 • ลูกค้าบางท่านไม่ได้หยุดอยู่ที่ Mini CNC แต่สามารถต่อยอดไปสู่งานอื่นๆ เช่น เครื่องตัดแก๊ส, เครื่องตัดพลาสม่า, เครื่องหยอดกาว หรือเครื่องอื่นๆ ในแนวออโตเมชั่น

การแนะนำในการประกอบธุรกิจด้วย Mini CNC สำหรับมือใหม่:

 • พร้อมกันนี้เรายังมุ่งเน้นการให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจด้วย Mini CNC สำหรับมือใหม่อีกด้วย

การประเมินก่อนการเรียน:

 • เนื่องจากเนื้อหาการสร้างแต่ละท่านจะแตกต่างกัน จึงต้องมีการพูดคุยซักถามพื้นฐานก่อนการสอน บางท่านอาจไม่จำเป็นต้องเรียนหรือบางท่านอาจต้องใช้เวลานาน รวมถึงบางท่านอาจไม่ได้รับการแนะนำให้เรียน ดังนั้นจะต้องมีการประเมินทักษะเบื้องต้นก่อนการตกลงเรียนเสมอ

ค่าเรียน:

 • ค่าเรียน 25,000 บาท เรียนรายบุคคล ทั้งออนไลน์และปฏิบัติ ระยะเวลา 1 ปี (รวมอบรมและดูแลต่อเนื่องในการใช้งานเครื่อง)

หัวข้อหลักในการเรียนสร้าง CNC ด้วยตนเอง 

 1. Introduction To CNC: ทำความรู้จักกับ CNC และขั้นตอนการทำงานของ CNC 
 2. Design: ทำไมต้องสร้างเครื่อง CNC ใช้เอง และการเลือกชนิดของ CNC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 3. Electronics: ไฟฟ้าและ Electronics เบื้องต้นสำหรับงาน Mini CNC, ความรู้เรื่องคลื่นและสัญญาณควบคุม, Motor และการควบคุม, การออกแบบและการเลือกชุดขับ Motor, การแก้ไขและวิเคราะห์อาการเสียของชุดขับ Motor
 4. Mechanics: เครื่องกลพื้นฐานในงาน Mini CNC, การออกแบบโครงสร้าง, การเลือกและออกแบบชุดขับเคลื่อน CNC, การเลือกชนิดของหัวกัด
 5. Controller Software: ทำความรู้จักกับ CNC Controller (Mach3, GRBL, LinuxCNC), การเลือกชนิดของ CNC Controller, การติดตั้งและปรับแต่ง CNC Controller
 6. CAD CAM Software: ทำความรู้จักกับ CAD CAM เบื้องต้น, การสร้าง G code แบบ 2D และ 3D เบื้องต้น
 7. การสร้าง CNC ภาคปฏิบัติ: การเลือกซื้อและจัดหาอุปกรณ์สร้าง Mini CNC, การวิเคราะห์การลงทุน และการลงมือสร้าง
 8. การกัดงานด้วย CNC ภาคปฏิบัติ: วัสดุศาสตร์เบื้องต้น, ความรู้เรื่องคมตัดและการใช้งาน

ข้อแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติก่อนที่จะตัดสินใจเรียนรู้:

 • เปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ: การเรียนรู้การสร้างเครื่อง CNC ต้องการความเข้าใจในหลายด้าน ทั้งเครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ ดังนั้นควรเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน
 • ความอดทนและความพยายาม: การสร้างเครื่อง CNC ต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการเรียนรู้และแก้ปัญหา เพราะการทดลองและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผน: ควรตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลได้
 • การถามและการขอความช่วยเหลือ: ไม่ควรลังเลที่จะถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรุณาดูวิดีโอนี้เพื่อประโยชน์เพิ่มเติมครับ เพราะ VDO จะมีรายละเอียดและข้อแนะนำต่างๆอีกมาก ครับ