บทความนี้เป็นการนำเสนอเรื่องของการตอบคำถามว่า Mini CNC กับ Laser จะทำงานอะไรได้บ้างทุกอย่างต่อไปนี้เป็นลักษณะของของชำร่วยที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้มากมายนัก

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ คุณสามารถหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตพวก jpg หรือ GIF  หรือพวก PNG format  แล้วนำมาเข้าโปรแกรม Converse จากรูปภาพเป็น G Code โดยการปรับค่าความแรงหรือรูปแบบของการเขียนในโปรแกรม Converse ท่านจะได้ชุดคำสั่งเพื่อควบคุม CNC และหัวเลเซอร์สามารถดูได้จากวิดีโอนะครับ


  


   ตัวอย่างนี้ เป็นตัวอย่างผลงานของเครื่อง CNC และ Laser Engraving