วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมทางด้าน CAD, CAM สำหรับงาน 2D และ 3D

สำหรับออกแบบชิ้นงาน การทำความเข้าใจระบบ G-code รวมถึงการใช้งานโปรแกรมทางด้านคอนโทรลเลอร์

การ Setup โปรแกรม เป็นการอบรมรายบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้อบรมเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติกับเครื่อง MiniCNC

 

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน เครื่อง MiniCNC งานกัด, เรียนเขียนแบบ 2D 3D, งานแกะสลัก ที่ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงยังไม่เคยใช้งานเครื่อง MiniCNC หรือเครื่องลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน ผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ โดยใช้เครื่อง MiniCNC ช่วยในการทำงาน พนักงาน หรือบุคลากรในองค์กร ที่ต้องการเสริมพื้นฐานความรู้ เพิ่มความสามารถให้กับตนเอง

 

พื้นฐานผู้อบรม

มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั่วไปได้ ขอบเขตที่สอน โดยคร่าวๆ รายละเอียดจะปรับตามพื้นฐานผู้เรียนแต่ละคน

 

หัวข้ออบรม

 • แนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง MiniCNC
  1. MiniCNC ทำงานอย่างไร โครงสร้าง และส่วนประกอบเครื่อง ทั้งในส่วน Mechanics, Electronics, Software โปรแกรมคอนโทรลเลอร์, คำสั่ง G-code ที่สำคัญ
  2. โปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานทั้ง โปรแกรมทางด้าน CAD, CAM, Controller
  3. การเลือกโปรแกรมใช้งานให้เหมาะสมให้ผู้อบรมเข้าใจ และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันที่จะทำงานได้ศักยภาพสูงสุดในการใช้งานเครื่อง
 • การใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบ CAD ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ ทั้งงานเขียนทั่วไป และ เขียนแบบวัตถุ 3 มิติ สำหรับนำไปใช้งานโดยโปรแกรม CAM ต่อไป
  1. ฝึกการเขียนลายเส้น 2D (Vector File)
  2. ฝึกการใช้เครื่องมือ แก้ไข และรับแต่ง 2D Vector
  3. เรียนรู้ และฝึกงานออกแบบ 3D 
 • การใช้โปรแกรม CAM เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็น G-Code เรียนรู้การทำ CAM โดยเอาข้อมูลจากโปรแกรม CAD File ทั้งงาน 2D และ 3D เพื่อสร้าง G-Code ไปกัดงาน
  1. การเลือก Tool ให้เหมาะสมกับการกัดงานในแต่ละแบบ
  2. การสร้าง Tool
  3. เรียนรู้ขั้นตอนในการเลือก Tool
  4. การกำหนดขนาดของชิ้นงาน และจุดเริ่มต้นของงาน
  5. การทำ Toolpath
  6. การกัดงานแบบต่างๆ
  7. การสร้าง G-code สำหรับกัดงาน
 • การใช้ CNC Controller
  1. รู้จัก CNC Controller
  2. การเลือกใช้ Controller ทั้ง 3 Mode: Auto Mode, Manual Mode, MDI Mode
  3. การเตรียม Controller และการปรับแต่ง
 • การตั้งชิ้นงาน และ Setup เพื่อกัดงาน เรียนรู้การใช้งานเครื่อง MiniCNC ผู้อบรมสามารถใช้เครื่อง เขียนแบบงาน 2D และ 3D เพื่อใช้กัดงานกับเครื่อง MiniCNC

 

ระยะเวลาอบรม: 1 ปี รูปแบบที่เรียนเป็นการอบรม พร้อมดูแลตอบปัญหาที่มาจากการทำงาน โดยส่วนใหญ่ 2-3 เดือนก็สามารถขึ้นงาน 3D ได้ (บางคน 2 สัปดาห์) ที่เหลือจะเป็นการฝึกฝน หากประสบการณ์เทคนิคเฉพาะบุคคล
 

รูปแบบการอบรม

 • อบรมที่บริษัทฯ กรุณานัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ และก่อนเวลานัด 1 วัน
 • อบรมออนไลน์ วันละ 1.5 - 2 ชั่วโมง 8 วัน เวลาที่เหมาะสม คือ หลัง 20.00 น.

 

ค่าใช้จ่าย: 25,000 บาท / ท่าน ต่อระยะเวลา 1 ปี

 
หมายเหตุ: ค่าบริการนี้จะถูกหักออกหากค่าสินค้าประเภท MiniCNC หากผู้รับอบรมซื้อสินค้าประเภท MiniCNC จาก PanmaneeCNC ในภายหลังไม่เกิน 3 เดือน

 


 

ตัวอย่างการสอนผ่านระบบออนไลน์
อาจจะใช้โปรแกรมอื่นร่วม เพื่อสะดวกในการทำงาน

 

 

ผลงานส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียนกับ PanmaneeCNC

 

 

 

 

 

 

 

 


  

    

 

 

  

 


การติดต่อ และ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • Tel.: 086-376-2072
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดทางเทคนิค)
 • LINE ID: panmaneecnc
 • Facebook: https://www.facebook.com/panmaneecnc/
 • Youtube: https://www.youtube.com/panmaneecnc/
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
 • เวลานัดหมายหลังเวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 18.00 - 20.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ)