Blender 3.0 Ornament 3D Modeling Tutorial

https://www.textures.com/

ก่อนที่คุณจะเรียนรู้เรื่องนี้คุณควรจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้มาก่อน

หัวข้อที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับ Blender 3D

 • อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Blender 3D คืออะไร และทำไมมันเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการสร้างงาน 3D
 • แนะนำหน้าจอหลักและองค์ประกอบพื้นฐานของอินเตอร์เฟซ Blender

หัวข้อที่ 2: ความรู้พื้นฐานในการใช้ Blender 3D

 • อธิบายเกี่ยวกับ Viewport และการนำเข้าออบเจ็กต์ (Objects) ในโปรแกรม
 • วิธีการเลือก, เลื่อน, และหมุนวัตถุใน Viewport

หัวข้อที่ 3: การเริ่มต้นสร้างโมเดล

 • วิธีการสร้างวัตถุพื้นฐานเช่น Sphere, Cube, และ Cylinder
 • การใช้เครื่องมือ Transform เพื่อปรับขนาด, หมุน, และย้ายวัตถุ

หัวข้อที่ 4: การสร้างออร์แนเมนต์ 3D

 • อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของออร์แนเมนต์ และตัวอย่างการนำไปใช้ในโปรเจค 3D
 • วิธีการใช้เครื่องมือการโมเดลลิ่งเบื้องต้นเพื่อสร้างรูปแบบออร์แนเมนต์

หัวข้อที่ 5: การปรับแต่งและดัดแปลงออร์แนเมนต์

 • การใช้เครื่องมือการเปลี่ยนรูปแบบ (Modifiers) เพื่อปรับรูปร่างและลักษณะของออร์แนเมนต์
 • วิธีการเพิ่มลายเส้น, ลายเส้นเขียน, และรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับออร์แนเมนต์

หัวข้อที่ 6: วัสดุและการเรนเดอร์

 • อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของวัสดุ และวิธีการเพิ่มวัสดุให้กับออร์แนเมนต์
 • แนะนำการใช้งานระบบเนื้อหา (Shader) ใน Blender 3D
 • ขั้นตอนการตั้งค่าและการใช้งานเรนเดอร์เพื่อสร้างภาพนิ่งของออร์แนเมนต์

หัวข้อที่ 7: ทิปส์และเทคนิคเพิ่มเติม

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิปส์ และ เทคนิคเพิ่มเติม ในการโมเดลลิ่งและการใช้งาน Blender 3D อย่างมืออาชีพ

แหล่งข้อมูล : http://3d-carving.blogspot.com/2015/09/carving-flow.html

 

 

 

 

https://www.textures.com/

http://3d-carving.blogspot.com/2015/09/carving-flow.html