การแก้ปัญหาการกัดงานที่ระดับไม่เท่ากัน โดยใช้ Function Auto leveler ใน Candle CNC Controller 

 

สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนคือ

- ขาสัญญาณของบอร์ด arduino ที่มี GRBL Firmware

- วงจร Pull up and Pull down

- การใช้ Auto level mode ใน Candle CNC Controller

การเซตค่าต่างๆใน Mode Auto Level

 

 

 

Pull up and Pull down คืออะไร

 

 

                                                  

การเตรียมอุปกรณ์และการ Wiring

อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับ

     - สายไฟพร้อมกิ๊บหนีบสองเส้น

      - เครื่อง Mini cnc ที่ใช้บอร์ด Arduino Grbl Control

ไดอะแกรมสำหรับ Wiring

 

 

 

ทำความเข้าใจค่าต่างๆใน   Mode Auto Level Candle

 

 

คำสั่ง G92 Z0 เป็นคำสั่งที่ใช้ชดเชยค่า Z ในกรณีที่อุปกรณ์ Probe เรามีความหนาแต่ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างการกัด PCB นั่นคือหัวกัดเราจะแตะผิวชิ้นงานพอดีเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องชดเชยค่า Z จึงให้ใส่เป็น 0

 

 

หมายเลข 1. คือตำแหน่ง x,y ที่โปรแกรมจะทำการ Probe เป็นตำแหน่งแรก

หมายเลข 2. คือขนาดของกรอบสีแดงที่ล้อมรอบไฟล์งานของเรา

หมายเลข 3. คือจำนวนจุดในที่นี้เราตั้งไว้  x=3,y=3 ที่ต้องการ Probe

 

หมายเลข 4.    Zt=1 คือ เมื่อเราทำการ Probe ในขณะที่ดอกกัดสัมผัสผิวชิ้นงานแล้วจะยกขึ้นมาเท่ากับค่าที่เซตไว้ที่ Zt นั่นคือ 1mm เพื่อย้ายจุดไปตำแหน่งที่จะ Probe ต่อไป                                                    Zb = -10 คือ เมื่อดอกกัดไม่สัมผัสชิ้นงานหรือเกิดข้องขัดข้องทางเทคนิค เมื่อระยะแกน  z  ลงลึกเกินระยะที่ตั้งไว้คือ -10 mm โปรแกรมจะ aram                                                                               

หมายเลข 5. คือจำนวนจุดละเอียดที่ซ้อนอยู่ใน Grid หมายเลข 3. ในที่นี้เราตั้งไว้ที่ X = 50, Y = 50