คอร์สเรียน: การพัฒนา Android Application ด้วย MIT App Inventor เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

image_2022-09-21_234806387
image_2022-09-21_234806387image_2022-09-21_235142217
350.00 ฿ each

MIT App Inventor คือ นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม และ สร้าง Android Application ที่เปลี่ยนจากการพิมพ์ที่ซับซ้อน ให้อยู่ในรูปของตัวต่อบล็อก โดยลาก แล ะวาง (drag-and-drop) กราฟิกหน้าจอดูง่าย ทำให้สามารถสร้างเขียนโปรแกรม และ สร้าง Application ได้ในระยะเวลาสั้นๆ 

การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายหากเราตั้งใจที่จะเรียนรู้

สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้เรื่อง Automation ตั้งแต่เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบน App inventor เป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นความรู้ทางด้าน Programming แต่สนใจงานทางด้านอินเตอร์เฟส และ ควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เราจึงเลือกการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย App inventor  และไมโครคอนโทรลเลอร์ esp32  ซึ่งมีความสามารถค่อนข้างมากทั้งด้านการประมวลผลการติดต่อสื่อสารไร้สายหลากหลายรูปแบบ ด้วย ฺBluetooth Network WiFi

แนวคิดของเราคือ การลดต้นทุนทางด้านการอินเตอร์เฟสจึงเน้นการเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านอุปกรณ์ไร้สาย โดยการประมวลผลจาก Android Application เพื่อเป็นควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งหาก มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วสามารถไปต่อยอดงานควบคุมเครื่องจักร โดยใช้แทน HMI ได้ง่าย ๆ ราคาถูก